Ylläpitää terveyttä

MISON vähentää hitsaajan hengitysilmassa esiintyvän haitallisen otsonin määrää ja ehkäisee sen ansiosta kaasukaarihitsauksen terveysriskejä.

Terveemmät työntekijät

MISON-suojakaasujen myönteiset vaikutukset hitsaajan työympäristöön voivat vähentää sairauspoissaolojen määrää. Sitä kautta myös sijaisten ja näille järjestettävien perehdytysten tarve vähenee.

Parempi työmotivaatio

Työntekijät arvostavat työnantajan panostusta heidän hyvinvointiinsa. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös työmotivaatioon.

Tuottavuus kasvaa

Kun työntekijöiden terveys ja työmotivaatio ovat kunnossa, sairauspoissaolot vähenevät ja tuottavuuskin paranee.

Parempi hitsaustulos

MISON-suojakaasujen koostumus on kehitetty tarjoamaan vakaamman hitsausprosessin ja sitä kautta parhaimman mahdollisen hitsaustuloksen.