Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (Suomessa).

1. Rekisterinpitäjä
Oy AGA Ab
Itsehallintokuja 6
FI-02600 ESPOO

2. Rekisterin nimi
- AGAn kampanjarekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
- Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa kilpailun palkintojen arvontaan ja mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen.

4. Rekisterin sisältämät tiedot
- Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, matkapuhelinliittymän numero, päätelaitteen tiedot, sähköpostiosoite, lupatiedot ja kiellot, tunnistamis- ja käyttötiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, palvelutiedot ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
- Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. (Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä).

6. Tietojen luovutus
- Rekisterinpitäjä ei luovuta kilpailijoiden tietoja toiselle yritykselle tai muulle kolmannelle taholle suoramarkkinointia tai muuta käyttötarkoitusta varten.

7. Rekisterin suojaus
- Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus
- Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

9. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
- Oy AGA AB/Viestintä. Palkinnonsaajan etunimi ja paikkakunta julkaistaan kampanjasivulla. Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

10. Tekniset häiriöt
- Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.